Paino kuvio seula suunniteltu 2009
Karstulan kurssilla.